Twój bezpłatny serwis ogłoszeniowy

+DODAJ OGŁOSZENIE   Za darmo  
To ogłoszenie jest nieaktywne

Działka na sprzedaż, Żywiec, 2652 m2

 • Żywiec, śląskie
 • Rynek wtórny
 • Dodane 2020-11-19
 • ID ogłoszenia: 2093509
 • Wyróżnij to ogłoszenie
 • Odśwież to ogłoszenie
Dodaj do schowka
 • Zgłoś nadużycie
  Powód zgłoszenia

Kategoria : Działka na sprzedaż
Lokalizacja : Żywiec (śląskie)
Powierzchnia : 2 652 m2

BURMISTRZ MIASTA ŻYWCA

zaprasza do składania ofert

na nabycie prawa własności niezabudowanej nieruchomości oznaczonej numerem działki 5123 o powierzchni 0,2652 ha, objętej księgą wieczystą nr BB1Z/00035451/8, położonej w Łodygowicach przy ul. Podzamcze.

Działka nieogrodzona (z dwóch stron ogrodzenia nieruchomości przyległych), niezagospodarowana, porośnięta trawą i krzakami, teren płaski, kształt nieregularny. Dojazd drogą asfaltową, bezpośredni dostęp do drogi gminnej. W obszarze działki sieć gazownicza i kanalizacji sanitarnej. Sieć energetyczna w odległości ok. 15 m. Wzdłuż wschodniej granicy działki ustanowiona służebność gruntowa przejazdu i przechodu pasem o szerokości 4,5 m na rzecz każdoczesnych właścicieli działek nr 5122/1, 5122/2 i 5122/3.

Nieruchomość nie jest przedmiotem żadnych obciążeń, zobowiązań i praw osób trzecich (poza opisaną służebnością).

Pierwszy przetarg odbył się 23.06.2020 r., drugi 8.09.2020 r.

Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym zagospodarowania Gminy Łodygowice: jednostka urbanistyczna 83MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (ok. 92%), 68KDx - tereny komunikacji - ciągi pieszo-jezdne (ok. 8%).

Cena wywoławcza: 275 000,-zł brutto (w tym podatek VAT 23%)

Cena nieruchomości sprzedawanej w rokowaniach może zostać rozratowana, przy czym niespłacona część podlega zabezpieczeniu hipotecznemu.

Zaliczkę – pobieraną tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się oferenta od zawarcia umowy – w kwocie 20 000,-zł należy wpłacić do dnia 7 stycznia 2021 r. na konto Miasta Żywiec o numerze 49 1240 4142 1111 0000 4829 9240 (za wpłatę uznaje się moment zaksięgowania pieniędzy na rachunku bankowym).

Oferty na nabycie nieruchomości należy składać w terminie do 7 stycznia 2021 r. w zamkniętych kopertach na dzienniku podawczym Urzędu Miejskiego w Żywcu, opisując kopertę „Oferta na nabycie nieruchomości w Łodygowicach”.

Zgłoszenie udziału w rokowaniach winno zawierać:

1. imię, nazwisko i adres lub nazwę firmy wraz z adresem jej siedziby;

2. datę sporządzenia zgłoszenia;

3. oświadczenie, że wnioskodawca zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje je bez zastrzeżeń;

4. kserokopię dowodu wpłaty zaliczki uprawniającej do udziału w rokowaniach;

5. proponowaną cenę i sposób jej zapłaty (cena może zostać rozłożona na raty, na czas nie dłuższy niż 10 lat, z tym, że sprzedający oczekuje zapłaty co najmniej połowy ceny przez zawarciem umowy notarialnej).

Rokowania zostaną przeprowadzone w dniu 12 stycznia 2021 r. o godz. 10:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Żywcu, Rynek 2, budynek A, I piętro, pokój 102.

Wpłacona zaliczka przez uczestnika, który:

- zostanie wyłoniony w rokowaniach na nabywcę, zostanie zaliczona na poczet ceny,

- odstąpił po zakończeniu rokowań od zawarcia umowy notarialnej bez uzasadnionych powodów, ulegnie przepadkowi,

- nie został wyłoniony na nabywcę, zostanie zwrócona.

Zastrzega się prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

Dodatkowe informacje na temat rokowań można uzyskać w Wydziale Geodezji, Nieruchomości i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Żywcu Rynek 2, budynek B, I piętro, pok. 105, telefonicznie (33) 475-42-31.

Żywiec, dnia 18.11.2020 r.

Kontakt:
Urząd Miasta Żywiec
tel: (33) 475-42-31
 » Wyślij e-mail 

Skontaktuj się z ogłoszeniodawcą
 • Oferty-dom.pl
 • Żywiec, śląskie
 • 3)4 XXX XXX (pokaż)
Wyślij email
275 000 zł
Napisz wiadomość
3)4 XXX XXX (pokaż)
Żywiec, śląskie
Oferty-dom.pl
Wystawiający: Osoba prywatna
Na allget.pl od 2017-09-23
 • ID ogłoszenia: 2093509
 • Dodane: 2020-11-19 03:19
 • Wyświetleń: 10
MOŻE ZAINTERESUJĘ CIĘ RÓWNIEŻ TE OFERTY