Twój bezpłatny serwis ogłoszeniowy

+DODAJ OGŁOSZENIE   Za darmo  
To ogłoszenie jest nieaktywne

Działka na sprzedaż, Dębnica Kaszubska, 1708 m2

 • Dębnica Kaszubska, pomorskie
 • Rynek wtórny
 • Dodane 2020-12-23
 • ID ogłoszenia: 2144090
 • Wyróżnij to ogłoszenie
 • Odśwież to ogłoszenie
Dodaj do schowka
 • Zgłoś nadużycie
  Powód zgłoszenia

Kategoria : Działka na sprzedaż
Lokalizacja : Dębnica Kaszubska (pomorskie)
Powierzchnia : 1 708 m2

Dębnica Kaszubska, dn. 21.12.2020 r.

RGN.6840.3.5.2020.KZ

Wójt Gminy Dębnica Kaszubska Ogłasza

II PUBLICZNY PRZETARG NIEOGRANICZONY

na sprzedaż działek położonych w Dębnicy Kaszubskiej, w gminie Dębnica Kaszubska,

powiat słupski, województwo pomorskie

Lp.: 1.

OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI WEDŁUG KSIĘGI WIECZYSTEJ ORAZ KATASTRU NIERUCHOMOŚCI:

KW:SL1S/00033452/2

Ewidencja gruntów:

Nr działki: 1283

położenie: Obręb Dębnica Kaszubska

Powierzchnia (ha): 0,1708

CENA WYWOŁAWCZA: 75.000,00 zł + 23 % VAT

WYSOKOŚĆ WADIUM: 7.500,00 zł

TERMIN PRZETARGU: 28.01.2021 r., godz. 09:30

2. Informacje dot. obciążeń księgi wieczystej SL1S/00033452/2: obciążeń brak.

3. Termin poprzednich przetargów: I przetarg: 28.08.2020 r.

Nieruchomość będąca przedmiotem sprzedaży położona jest w województwie pomorskim, powiecie słupskim, gminie Dębnica Kaszubska. Działka zlokalizowana na Osiedlu Północ, w bezpośrednim sąsiedztwie terenów sukcesywnie wydzielanych pod zabudowę jednorodzinną oraz w niedużej odległości od ścisłego centrum miejscowości tj. instytucji publicznych, sklepów, komunikacji zbiorowej - 12 km od Słupska.

SZCZEGÓŁOWA LOKALIZACJA I OPIS

Działka niezabudowana. Teren równy, kształt regularny, zbliżony do prostokąta, dogodny pod zabudowę. Dojazd z drogi gminnej – ul. Klonowa. Działka uzbrojona – sieć kanalizacyjna, sieć wodociągowa, energetyczna oraz telekomunikacyjna.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (Uchwała Rady Gminy Dębnica Kaszubska Nr XXIX/153/2005 z dnia 2005-01-31) dla działki przewiduje tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

6MN: Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Informacje dotyczące PRZETARGU:

1. warunkiem przystąpienia do przetargu, jest wpłacenie wymaganego wadium z podaniem numeru działki i miejscowości. Uczestnik przetargu, zobowiązany jest przedłożyć dowód osobisty, a osoby prawne - pełnomocnictwo uprawniające do wzięcia udziału w przetargu/rokowaniach. Osoba nie posiadająca obywatelstwa polskiego powinna mieć zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na zakup ziemi. Nie dotyczy to obywateli krajów członkowskich Unii Europejskiej,

2. wadium należy wpłacić w pieniądzu, najpóźniej do dnia 22.01.2021 r. na konto bankowe: Bank Spółdzielczy w Ustce, nr: 25 9315 0004 0060 0444 2000 0100. Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania na rachunku bankowym Gminy. Wadium, nie może być później na koncie Urzędu Gminy niż do dnia 22.01.2021 r.

3. wadium wpłacone przez zgłaszającego, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom wadium/zaliczkę zwraca się po zamknięciu przetargu, nie później jednak niż po upływie 3 dni od dnia jego zamknięcia,

4. wpłacenie wadium, jest równoznaczne z zapoznaniem się z przeznaczeniem zbywanego terenu jak również z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości,

5. cena, podlega zapłacie przed zawarciem umowy przenoszącej prawo własności,

6. organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu/rokowań z uzasadnionej przyczyny, w trybie właściwym dla ogłoszenia o przetargu.

7. Wójt Gminy zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia zamknięcia przetargu. Do dnia podpisania umowy notarialnej należy wpłacić zaoferowaną kwotę wraz z podatkiem VAT, jeśli taki występuje. W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy notarialnej, tj. niestawienia się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu lub braku wpłaty ceny nieruchomości do dnia zawarcia umowy Wójt Gminy Dębnica Kaszubska może odstąpić od podpisania umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi i przepada na rzecz Gminy,

8. powyższe ogłoszenie będzie zamieszczone pod adresem internetowym www.ug.debnicakaszubska.ibip.pl, www.debnicakaszubska.eu, na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Dębnica Kaszubska i na tablicach sołectw Gminy,

9. przetarg odbędzie się w pokoju nr 19 Urzędu Gminy Dębnica Kaszubska, ul. ks. Antoniego Kani 16a, w Dębnicy Kaszubskiej.

Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju nr 18, w budynku Urzędu Gminy Dębnica Kaszubska, lub telefonicznie:

tel. 59 813 23 21 lub kom. 666 366 828,  » Wyślij e-mail 

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L 119 z 4.5.2016, str. 1—88) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych pozyskanych w procesie udzielenia zamówienia przez Gminę Dębnica Kaszubska – Urząd Gminy Dębnica Kaszubska można uzyskać na stronie http://ug.debnicakaszubska.ibip.pl/public/ w zakładce „RODO/ Klauzula informacyjna”.

Kontakt:
Urząd Gminy Dębnica Kaszubska
tel: 666 366 828
 » Wyślij e-mail 

Skontaktuj się z ogłoszeniodawcą
 • Oferty-dom.pl
 • Dębnica Kaszubska, pomorskie
 • 666 XXX XXX (pokaż)
Wyślij email
75 000 zł
Napisz wiadomość
666 XXX XXX (pokaż)
Dębnica Kaszubska, pomorskie
Oferty-dom.pl
Wystawiający: Osoba prywatna
Na allget.pl od 2017-09-23
 • ID ogłoszenia: 2144090
 • Dodane: 2020-12-23 06:33
 • Wyświetleń: 12
MOŻE ZAINTERESUJĘ CIĘ RÓWNIEŻ TE OFERTY