Twój bezpłatny serwis ogłoszeniowy

+DODAJ OGŁOSZENIE   Za darmo  
To ogłoszenie jest nieaktywne

Działka na sprzedaż, Wyszków, 2741 m2

 • Wyszków, mazowieckie
 • Rynek wtórny
 • Dodane 15 stycznia 2021
 • ID ogłoszenia: 2166754
 • Wyróżnij to ogłoszenie
 • Odśwież to ogłoszenie
Dodaj do schowka
 • Zgłoś nadużycie
  Powód zgłoszenia

Kategoria : Działka na sprzedaż
Lokalizacja : Wyszków (mazowieckie)
Powierzchnia : 2 741 m2

Wyszków, dn. 12.01.2021r.

BURMISTRZ WYSZKOWA

OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Wyszków, położonej w Wyszkowie, dla której w Sądzie Rejonowym w Wyszkowie Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzone są księgi wieczyste podane przy każdym numerze działki.

Nieruchomość składa się z działek oznaczonych następującymi numerami ewidencyjnymi: 1056/5 (OS1W/00064526/6) i 1057/5 (OS1W00051894/2) o łącznej powierzchni 2741m2 - zbywane jako jedna nieruchomość.

Na dzień ogłoszenia przetargu w księdze wieczystej nr OS1W00051894/2 nie zostały ujawnione podziały ww działki.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona jest na terenie przeznaczonym pod cele produkcyjne, usługowe i magazynowo-składowe.

Cena wywoławcza nieruchomości – 170.000,00 zł (wadium 25.500,00 zł)

UWAGA: Droga dojazdowa do nieruchomości jest na etapie projektu. Nie jest określony termin jej wykonania.

Przetarg odbędzie się w dniu 19 lutego 2021r. o godz. 12.00 w budynku Urzędu Miejskiego w Wyszkowie, Aleja Róż 2 (pokój 126A – sala ślubów).

Przystępujący do przetargu winni wpłacić na rzecz Gminy Wyszków wadium w wysokości podanej w nawiasie z adnotacją „Przetarg w dniu 19.02.2021r.”, najpóźniej do dnia 15 lutego 2021r. na konto nr 19 8931 0003 0002 2233 2029 0007 w Banku Spółdzielczym w Wyszkowie. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Wyszkowie.

Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać następujące dokumenty:

1) Dokument tożsamości.

2) Przy nabywaniu nieruchomości przez jednego z małżonków do majątku wspólnego, należy złożyć pisemną zgodę drugiego małżonka na dokonanie nabycia z podaniem numeru nieruchomości oraz notarialnym potwierdzeniem własnoręczności podpisu.

3) Pełnomocnictwo w formie dokumentu elektronicznego powinno być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

4) Pełnomocnicy powinni złożyć pełnomocnictwo z poświadczeniem własnoręczności podpisu.

5) W przypadku pełnomocnictwa notarialnego - wypis lub kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem.

6) W przypadku osób prawnych należy przedłożyć dokument uprawniający do reprezentowania firmy (np. Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców).

Całą wylicytowaną kwotę, po uwzględnieniu wadium należy wpłacić, najpóźniej w terminie 7 dni przed datą zawarcia aktu notarialnego. W przypadku uchylenia się od zawarcia aktu notarialnego wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy. Zgodnie z § 12 uchwały Nr XIX/189/16 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 31 marca 2016r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania, wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony koszty notarialne i wieczystoksięgowe ponosi nabywca.

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Wyszkowie, pokój 125, tel. (29) 743-77-17.

Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wyszkowie oraz na stronie: bip.wyszkow.pl

BURMISTRZ WYSZKOWA

Grzegorz Nowosielski

Kontakt:
Urząd Miasta Wyszków - pokój 129
tel: (29) 743-77-17
 » Wyślij e-mail 

Skontaktuj się z ogłoszeniodawcą
 • Oferty-dom.pl
 • Wyszków, mazowieckie
 • 9)7 XXX XXX (pokaż)
Wyślij email
170 000 zł
Napisz wiadomość
9)7 XXX XXX (pokaż)
Wyszków, mazowieckie
Oferty-dom.pl
Wystawiający: Osoba prywatna
Na allget.pl od 2017-09-23
 • ID ogłoszenia: 2166754
 • Dodane: 2021-01-15 03:53
 • Wyświetleń: 8
MOŻE ZAINTERESUJĘ CIĘ RÓWNIEŻ TE OFERTY